Kto môže požiadať o osobný bankrot?

Každá fyzická osoba voči ktorej je vedené exekučné konanie a od vydania poverenia na vykonanie exekúcie uplynul aspoň jeden rok. Iné osobitné podmienky nie sú. Podmienkou nie je ani žiadny majetok a ani príjem.